• تعبیر خواب استفراغ استفراغ کردن در خواب

  خواب استفراغ،تعبیر خواب استفراغ،تعبیر خواب استفراغ بچه،تعبیر خواب استفراغ زرد،تعبیر خواب حالت تهوع،تعبیر خواب استفراغ مرده،تعبیر خواب استفراغ خون،تعبیر خواب استفراغ مرده،تعبیر خواب حالت تهوع،تعبیر خواب استفراغ سگ،تعبیر خواب استفراغ گربه،تعبیر خواب استفراغ منوچهر مطیعی،تعبیر خواب استفراغ کرم

   
   
  در تاریخ امروز می خواهیم رایج ترین خواب های مرتبط با تعبیر خواب استفراغ (Vomit dream interpretation) را بررسی کنیم. خواب ها ی زیر به صورت موردی توسط عالمان و تفسیرکنندگان خواب غربی و شرفی نوشته شده شده است.
  تمام موارد تعبیر خواب جنبه سرگرمی و اطلاع رسانی دارد.

  تعبیر خواب استفراغ بررسی شده در سایت:

  تعبیر خواب استفراغ

  استفراغ چه در خواب چه در بیداری یک تجربه ناخوشایند است که معمولاً به دلیل نوعی بیماری اتفاق می افتد. بعضی اوقات ما استفراغ می کنیم زیرا بعضی از غذاهای فاسد را خورده ایم و بدن برای پاک کردن خود با استفراغ واکنش نشان می دهد.

  1. خواب استفراغ همچنین می تواند به معنای رهایی از چیزی که باعث مسمومیت با ما می شود باشد. بعضی اوقات، این رویا می تواند خلاص شدن از شر بعضی از شرایط زندگی که باعث مسمومیت ما می شود، مانند یک رابطه سمی.
  2. تعبیر خواب استفراغ مربوط به استفراغ معمولاً نشانه نارضایتی است.
  3. تعبیر خواب استفراغ همچنین می تواند نماد نگرانی باشد و گاهی اوقات می تواند برخی از وقایع شرم آور را نشان دهد.
  4. تعبیر خواب استفراغ می تواند نشانگر لزوم رها کردن چیزی باشد. شاید لازم باشد کنترل چیزی را کنار بگذارید یا برخی از خاطرات قدیمی را که مانع شما شده است، عبور کنید.
  5. معنای رؤیای استفراغ گاهی بسته به رنگ استفراغ متفاوت است.

  مرتبط: تعبیر خواب زایمان ❃ تعبیر خواب مارمولک ❃ تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم ❃ تعبیر خواب گاو ❃ تعبیر خواب شکلات ❃ تعبیر خواب عنکبوت ❃ تعبیر خواب آتش گرفتن خانه ❃ تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر توسط دیگران ❃ تعبیر خواب کتک زدن فرزند دختر توسط مادر

  votre commentaire
 • تعبیر خواب گرگ سفید 

  تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب | تعبیر خواب

  تعبیر خواب گرگ,تعبیر خواب گرگ سفید,تعبیر خواب گرگ سیاه,دیدن گرگ در خواب,گرگ در خواب,تعبیر گرگ,خواب دیدن گرگ

   

  تعبیر خواب گرگ سفید,تعبیر خواب گرگ سیاه,دیدن گرگ در خواب,گرگ در خواب,تعبیر گرگ,خواب دیدن گرگ,تعبیر خواب گرگ در خواب,تعبیر خواب گرگ زرد,تعبیر خواب گرگ و سگ,تعبیر خواب گرگ سفید و خاکستری,تعبیر خواب گرگ وحشی,تعبیر خواب گرگ شدن,تعبیر خواب گرگ و روباه,تعبیر خواب حمله گرگ به انسان,تعبیر خواب جنگیدن با گرگ,تعبیر خواب کشتن گرگ,تعبیر خواب گله گرگ,تعبیر خواب گرگ قهوه ای,تعبیر خواب فرار از گرگ,تعبیر خواب حمله گرگ به گوسفندان,تعبیر خواب گاز گرفتن گرگ,تعبیر دیدن گرگ سفید در خواب,تعبیر خواب گرگ سیاه بزرگ,تعبیر خواب گرگ سفید مرده,تعبیر خواب گرگ سیاه وحشی,تعبیر خواب گرگ سفید بزرگ,تعبیر خواب حمله گرگ سیاه,تعبیر خواب فرار از گرگ سفید,تعبیر خواب فرار از گرگ سیاه,تعبیر خواب گرگ سفید رنگ,تعبیر خواب گرگ مشکی,تعبیر خواب گرگ سیاه و سفید,تعبیر خواب گرگ سیاه ابن سیرین,تعبیر خواب کشتن گرگ سیاه,,تعبیر خواب گرگ سفید,تعبیر خواب گرگ سیاه و قهوه ای,تعبیر خواب گرگ سیاه سفید,تعبیر خواب کشتن گرگ خاکستری,تعبیر خواب گرگ سفید ابن سیرین,تعبیر خواب گرگ سفید و قهوه ای,تعبیر خواب گرگ سفید چیست,تعبیر گرگ سیاه در خواب,تعبیر خواب حمله گله گرگ,تعبیر خواب زدن گرگ,تعبیر خواب گرگ منوچهر مطیعی,تعبیر خواب حمله گرگ,تعبیر خواب حمله گرگ,تعبیر حمله گرگ در خواب,تعبیر خواب گرگ خاکستری,تعبیر خواب فراری دادن گرگ,تعبیر خواب حمله گرگ به گله گوسفندان,تعبیر خواب دوستی با گرگ,تعبیر خواب گاز گرفتن توسط گرگ,گاز گرفتن دست توسط گرگ در خواب,تعبیر گرگ سیاه در خواب چیست,گرگ در خواب چه تعبیری دارد,گرگ در خواب تعبیر,حمله گرگ در خواب,گرگ سیاه در خواب,کشتن گرگ در خواب,دیدن گرگ در خواب چه تعبیری دارد,دیدن گرگ در خواب به چه معناست؟,دیدن گرگ در خواب نشانه چیست,دیدن گرگ در خواب یعنی چه,تعبیر دیدن گرگ در خواب,دیدن گرگ در خواب چی تعبیر دارد

  خواب دیدن گرگ ابتدا به صورت موردی شامل ¤¤تعبیر خواب گرگ,تعبیر خواب گرگ دیدن,تعبیر خواب گرگ خاکستری,تعبیر خواب گرگ سفید,تعبیر خواب گرگ قهوه ای,تعبیر خواب گرگ سفید,تعبیر خواب گرگ و سگ,تعبیر خواب گرگ زرد,تعبیر خواب گرگ ابن سیرین,تعبیر خواب گرگ مرده,تعبیر خواب گرگ دیدن چیست,تعبیر خواب گرگ دیدن,تعبیر خواب دیدن گرگ سیاه,تعبیر خواب دیدن گرگ سفید,تعبیر خواب کشتن گرگ سیاه,تعبیر خواب حمله گرگ سیاه,تعبیر خواب دیدن حمله گرگ,تعبیر خواب دیدن گرگ سیاه در خواب,تعبیر دیدن گرگ سفید در خواب¤¤ بیان شده است و سپس تعابیر خواب انواع گرگ توسط عالمان غربی و شرقی تعبیر خواب بررسی شده است.تا انتها تعبیر خواب گرگ در خواب با ما همراه باشید.

  تعبیر خواب پیچیدن مار دور اعضای بدن

  تعبیر گرگ اگر خواب ببینید گرگی را می کشید ، علامت آن است که دشمنان موذی خود را شکست خواهید داد .

  گرگ در خواب  شانس و خوشبختی

  تعبیر خواب گرگ حضرت یوسف ع

  تعبیر خواب گرگ سیاه دشمن است و باید از او دوری کرد

  تعبیر خواب گرگ سفید گرگ سفید در ادبیات و داستان های کهن، حیوانی غارتگر و تاراج برنده ی زحمات انسان شناخته شده است.

  تعبیر خواب گرگ محمد بن سیرین

  تعبیر خواب گرگ کسی را بدرد این است که زنش را طلاق می دهد.

  تعبیر خواب گرگ کسی را بکشد و گوشتش را بخورد رسیدن ارث به ان فرد است.

  تعبیر خواب فرار از گرگ شما از یک گرگ وحشت می کنید  دزدان شما را لخت خواهند کرد.

  تعبیر خواب گله گرگ اطرافیان از اعتماد شما سوءاستفاده می کنند  یا گرگ‌هایی‌که به صف راه میروند : همسایه هایبیرحم

  تعبیر خواب گرگ امام جعفر صادق ع

  تعبیر خواب گرگ بر سه چیز حکایت می کند

  زن و کنیزک و خادم

  تعبیر خواب گرگ لوک اویتنهاو

  تعبیر خواب زوزه گرگ این است که کسی می خواهد از شما جلو بزند

  تعبیر خواب گرگهایی که به صف در حرکتند همسایه های بیرحم است

  تعبیر خواب گرگ آنلی بیتون

  تعبیر خواب گرگ این است که یکی از زیردستان شما خیانت کرده اسرارتان را فاش می کند

  تعبیر خواب مار,دیدن مار در خواب,تعبیر خواب مار سیاه,تعبیر خواب نیش زدن مار

  تعبیر خواب حمله گرگ به انسان | تعبیر خواب جنگیدن با گرگ تعبیر خواب کشتن گرگ

  تعبیر خواب کشتن گرگ شکست دادن دشمنان موذی است

  یعنی توانایی مقابله با خشم ، عصبیت و رفتار های نابهنجار را دارید .

  تعبیر خواب حمله گرگ به گوسفندان  بیانگر در خطر بودن منافع جمع، در اثر بی فکری و بی توجهی به خطرات است .

  تعبیر خواب گرگ وحشی، نشانه ی انفعال شما در برابر عوامل استرس زا است.

  یک گرگ می دود : با دشمنان باهوش و بسیار حیله گر طرف خواهید شد .

  یک گرگ اهلی : شما را زیاد لوس کرده اند .

  یک گرگ لباس پوشیده : باید با دقت و عاقبت اندیشی تصمیم بگیرید .

  دوگرگ باهم بازی می کنند : دوستان شما دورو هستند

  یک گرگ بهمراهی بچه هایش : ناکامی و پایان یک ماجرای عشقی

  یک گرگ مرده : موانع غیر قابل عبور برسر راهتان پدیدار می شوند .

  یک گرگ را بدام می اندازید : فراوانی پول

  تعبیر خواب گرگ | دیدن گرگ در خواب | tabire khab

  تعبیر خواب گرگ سیاه 

  برچسب ها:تعبیر خواب گرگ قهوه ای,تعبیر خواب گاز گرفتن گرگ,تعبیر خواب گرگ زرد,تعبیر خواب گرگ و سگ,تعبیر خواب گرگ سفید و خاکستری,تعبیر خواب گرگ شدن,تعبیر خواب گرگ و روباه

  مرتبط: تعبیر خواب زایمان ❃ تعبیر خواب مارمولک ❃ تعبیر خواب دیدن شخصی که دوستش داریم ❃ تعبیر خواب گاو ❃ تعبیر خواب شکلات ❃ تعبیر خواب عنکبوت ❃ تعبیر خواب آتش گرفتن خانه ❃ تعبیر خواب کوتاه کردن موی سر توسط دیگران ❃ تعبیر خواب استفراغ❃ تعبیر خواب کتک زدن فرزند دختر توسط مادر


  votre commentaire
 • تعبیر خواب زلزله و خراب شدن آوار در خانه 

  تعبیرخواب زلزله | دیدن زلزله در خواب | تعبیر خواب

  تعبیر خواب زلزله,تعبیر خواب زلزله و آوار,تعبیر خواب زلزله در خواب,تعبیر خواب زلزله و طوفان,تعبیر خواب زلزله در خانه,تعبیر خواب زلزله و خراب شدن خانه,تعبیر خواب زلزله منوچهر مطیعی,تعبیر خواب زلزله شدید,تعبیر خواب فرار از زلزله,تعبیر خواب زلزله در مسجد,تعبیر خواب زلزله دیدن,تعبیر خواب زلزله شدید در خانه,تعبیر خواب خراب شدن خانه در زلزله,تعبیر خواب زلزله چیست؟,تعبیر خواب زلزله و شکافتن زمین,تعبیر خواب زلزله حضرت یوسف,تعبیر خواب زلزله از ابن سیرین,تعبیر خواب ابن سیرین درمورد زلزله,تعبیر خواب زلزله امام صادق,تعبیر خواب زلزله در خواب چیست,تعبیر خواب زلزله امام جعفر صادق,تعبیر خواب خبر زلزله

  برای دانستن تعبیر خواب زلزله در خواب  لطفا تا انتها همراه ما باشید.تعبیر خواب زلزله حالت های مختلفی دارد ابتدا دیدن تعابیر حالت های مختلف زلزله مانند تعبیر خواب زلزله و جنبیدن زمین ،تعبیر خواب فرار از زلزله،تعبیر خواب جنبیدن زمین در خواب،تعبیر خواب زلزله ای که یک قسمت زمین را بلرزاند،تعبیر خواب زلزله و سیل یا زلزله و طوفان،تعبیر خواب زلزله در کوه،تعبیر خواب زلزله در دریا،تعبیر خواب زلزله و خراب شدن خانه یا ایجاد خرابی یا ریختن آوار خانه در خواب ،تعبیر خواب ترس از زلزله بررسی کردیم و سپس دیدن خواب زلزله را توسط عالمان غربی و شرقی منتشر کردیم.

  تعبیر خواب اسب,تعبیر خواب اسب سیاه,تعبیر خواب اسب قهوه ای,تعبیر خواب اسب سواری,تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن,تعبیر خواب اسب سفید زیبا,تعبیر خواب حمله اسب به انسان

  تعبیر خواب زلزله در دریا این است که که شما از سختی ها نجات پیدا می کنید و فر چه سختی ها بیشتر باشند خوشی بعدی هم بیشتر است.

  تعبیر خواب زلزله وآوار

  تعبیر خواب زلزله و آوار این است که مشکلاتی همراه با غم و اندوه برایتان حاصل می شود

  تعبیر خواب ترس از زلزله

  تعبیر خواب ترس از زلزله این است که در یک دوراهی قرار میگیرید که اگر اشتباه کنید زندگی تان نابود می شود

  تعبیر خواب زلزله در مسجد 

  تعبیر خواب زلزله در مسجد این است که تنها را نجات شما دانش استوار راه حل منطقی است و امید به خدا داشته باشید

  تعبیر خواب فرار از زلزله

  تعبیر خواب فرار از زلزله این است که خطری از بیخ گوشتان می گذرد.

  تعبیر خواب زلزله و سیل

  تعبیر خواب زلزله و سیل مریضی سخت و یا از دنیا رفتن یکی از عزیزان است.

  تعبیر خواب زلزله و طوفان

  تعبیر خواب زلزله و طوفان مریضی سخت و یا از دنیا رفتن یکی از عزیزان است.

  تعبیر خواب زلزله در کوه

  تعبیر خواب زلزله در کوه این است که حاکم وقت به شما ظلم فراوان می کند و  مشکلاتی برای شما ایجاد می شود.

  تعبیر خواب زلزله در دریا

   تعبیر خواب دزد,تعبیر خواب دزدیدن ماشین,تعبیر خواب دزدیده شدن مال

  تعبیر خواب زلزله امام جعفر صادق ع

  تعبیر خواب زلزله رنج و سختی عظیم است بر مردم منطقه ای که در ان زلزله آمده است

  تعبیر خواب زلزله رنجی است مانند پادشاه یا بیماری  و قحطی

  تعبیر خواب زلزله شدید

  تعبیر خواب زلزله منوچهر مطیعی

  تعبیر خواب آمدن زلزله و افتادن شما شکست در مساله است

  تعبیر خواب آمدن زلزله بدون اینکه شما بیفتید این است که مشکلاتی بوجود می آید اما شما کم نمیارید و استوار می مانید

  تعبیر خواب زلزله بطور کلی آفت رسیدن به مردم است و ترویج بیماری است

  تعبیر خواب زلزله ای که فقط شما را می لرزاند بی ثباتی خانوادگی است

  تعبیر خواب زلزله ای که فقط شما را نمی لرزاند بیانگر اتفاق عمومی است بطوریکه شما و اطرافیان گزندی نیم بینید

  تعبیر خواب زلزله ای که دیوارها را میریزاند تعبیر خواب آوار است و باید به ان مراجعه شود

  تعبیر خواب زلزله لوک اویتنهاو

  تعبیر خواب زلزله بی ثباتی و تغییرات است.

  تعبیر خواب زلزله یوسف پیامبر

  تعبیر خواب زلزله ترس از سلطان و پادشاه است

  تعبیر خواب زلزله آنلی بیتون

  تعبیر خواب زلزله جنگ میان ملتهاست.

  تعبیر خواب زلزله شکست در کار است.

  تعبیر خواب زلزله و خراب شدن خانه

  تعبیر خواب زلزله در خانه:زلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می شود اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود.

  معبران نوشته اند اگر دیدید زلزله شد و زمین لرزید دلیلی آن است که به مردم آفت می رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می افتد. چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می گوید که آن بی ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می افتد که سبب نگرانی و تشویش می شود. برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می دهد حادثه ای عمومی اتفاق می افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می مانید. اگر دیدید که زمین می لرزد و دیوارها فرو می ریزد به تعبیر آوار نگاه کنید. به هر حال زمین لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.

  تعبیر خواب کفش,تعبیر خواب کفش سفید,تعبیر خواب کفش سیاه,تعبیر خواب کفش پاره,تعبیر خواب هدیه گرفتن کفش,تعبیر کفش در خواب,تعبیر خواب کفش نو,تعبیر خواب گم شدن کفش زن,تعبیر خواب لنگه کفش,دیدن کفش در خواب,گم شدن کفش در خواب,تعبیر خواب دیدن کفش,تعبیر خواب گمشدن کفش,تعبیر خواب کفش خریدن,تعبیر خواب خریدن کفش,تعبیر خواب کفش لنگه به لنگه برای زن

  تعبیر خواب زلزله و آوار

  تعبیر خواب زلزله محمدبن سیرین

  تعبیر خواب زلزله و جنبیدن زمین ، پادشاهی است که از او به مردم رنج و زحمت میرسد

  جنبیدن زمین در خواب می تواند تعبیرش بیماری و آفت باشد در آن سرزمین

  تعبیر خواب زلزله ابراهیم کرمانی

  تعبیر خواب زلزله ای که یک قسمت زمین را بلرزاند پادشاهی است که مردم آنجا را عذاب می دهد و مالشان را به یغما می برد.

  تعبیر خواب زلزله در مسجد

  محمدبن سیرین گوید: اگر بیند زلزله بود و زمین می جنبید، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبیدن زمین و بعضی ازمعبران گویند: اگر بیند زمین می جنبید، دلیل است که آفت به مردم رسد و بیماری بود در آن دیار. اگر بیند که زمین برگردید و جانب زیرسوی بالا شد، دلیل که فتنه و بلای عظیم به اهل آن ولایت رسد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند زمین آهسته بجنبید و یک جانب فرو رفت و یک جانب به حال خود باقی بماند، دلیل که پادشاهی به آن زمین آید و اهل آن دیار را عذاب کند و مال ایشان را به تاراج برد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: زلزله و حنف و زمین فرو شدن، این جمله در خواب محنت و بلائی عظیم بود از قبل پادشاه یا قحط و بیماری بود. به همه حال زمین لرزه در خواب ، عقوبت و علامت بد بود بر اهل آن دیار.

  امیدواریم تعبیر خواب زلزله دیدن برای شما کاربران ابزار وبلاگ و فال حافظ مفید بوده باشد

  تعبیرخواب زلزله | دیدن زلزله در خواب | tabire khab

  تعبیر خواب زلزله و خراب شدن آوار در خانه , ترس و فرار از زلزله

  مرتبط: تعبیر خواب مرده ❃ تعبیر خواب دعوا و کتک کاری  تعبیر خواب خواستگار ❃ تعبیر خواب موش ❃ تعبیر خواب دزد ❃ تعبیر خواب کتک زدن فرزند دختر توسط مادر


  votre commentaire
 • تعبیر خواب مورچه سیاه و زرد بزرگ و کوچک یا دیدن خواب کشتن مورچه زیاد در خانه

  تعبیر خواب مورچه,تعبیر خواب مورچه ابن سیرین,تعبیر خواب مورچه امام صادق,تعبیر خواب کشتن مورچه,تعبیر خواب مورچه حضرت یوسف,تعبیر خواب مورچه زیاد در خانه,تعبیر خواب مورچه از نظر امام صادق,تعبیر خواب مورچه زرد,تعبیر خواب کشتن مورچه سیاه بزرگ,تعبیر خواب مورچه سیاه کوچک,تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ,تعبیر خواب مورچه زرد کوچک,تعبیر خواب مورچه زرد بزرگ,تعبیر خواب مورچه سیاه

  تعبیر خواب tabire khab

  امروز از بخش تعبیر خواب تعبیر خواب دیدن مورچه را در من و تو اوکی فراهم کردیم دیدن خواب مورچه یا مورچه در خواب دیدن تعابیر متفاوتی دارد پس اگر شما هم خواب مورچه سیاه یا زد بزرگ یا کوچک یا کشتن و گاز گرفتن موردچه و ... را دیده اید مطلب تعبیر دیدن مورچه در خواب را مطالعه بفرمایید.سعی کردیم دیدن مورچه در خواب را از 7 منظر از معبران واقعی خواب اسلامی و همچنین غربی نگاه کنیم.

  تعبیر خواب مورچه سیاه و زرد بزرگ و کوچک یا دیدن خواب کشتن مورچه زیاد در خانه

  تعبیر خواب مورچه چیست؟
  دیدن حشراتی مانند مورچه، ملخ و آفات در خواب تفاسیری به مانند یکدیگر دارند. به طور کلی معبرین حشرات را به انسانی کوچک و ضعیف تعبیر کرده‌اند که از نظر اخلاق و رفتار پست و کوته بین هستند. مطیعی تهرانی به طور خاص در مورد دیدن مورچه در خواب می‌گوید:
  مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیری در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن‌ها هم در خواب خوب نیست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

  تعبیر خواب عروسی,تعبیر خواب عروسی دیگران,تعبیر خواب عروسی خودم, عروسی در خواب دیدن

  تعبیر خواب مورچه خالد بن علی بن محد العنبری
  وارد شدن مورچه به بدن در خواب ، اگر بیماری در خواب ببیند که مورچه ها وارد بدن او میشوند ؛ از دنیا خواهد رفت.

  دیدن مورچه در خواب ، به خیر و برکت و روزی نیز، تعبیر میشود.

  تعبیر وارد شدن مورچه به خانه بر این است که خیر و برکت به خانه شما روی می آورد.

  تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب ماهی قرمز,تعبیر خواب ماهی سیاه,تعبیر خواب ماهی بزرگ,تعبیر خواب ماهی کوچک,تعبیر خواب ماهی پخته,تعبیر خواب ماهی خوردن,تعبیر خواب ماهی مرده,ماهی در خواب دیدن

  تعبیر خواب مورچه کتاب سرزمین رویاها
  تعبیر دیدن مورچه های در حال کار نشانه فعالیت شدید شما در کارتان می باشد.

  تعبیر وجود مورچه در خانه به این معنی است که بیماری در خانواده خواهد بود.

  تعبیر دیدن مورچه ها درحالیکه از درخت بالا می روند بر این است که بی آبروئی در آینده منتظر بیننده می باشد.

  تعبیر دیدن مورچه ها روی خوراکی براین است که شما خوشبخت خواهی شد.

  تعبیر خواب زیارت امام رضا,تعبیر خواب زیارت امام رضا ع,تعبیر خواب حرم امام رضا,تعبیر خواب زیارت حرم امام رضا

  تعبیر خواب مورچه منوچهر مطیعی تهرانی

  مورچه و موریانه نیز از حشرات مزاحم و زیانکار هستند و تعبیر ی در حدود ملخ دارند. روی هم رفته دیدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زیان است و آسیب و گزند و شاید آفت و بلا و مصیبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد.

  تعبیر خواب طلا,تعبیر خواب النگو طلا,دیدن گوشواره دستنبند گردنبند طلا در خواب

  تعبیر خواب مورچه لوک اویتنهاو
  تعبیر دیدن مورچه بر این است که بیننده صاحب یک کار سود آور می گردد.

  تعبیر خراب کردن لانه مورچه در خواب این می باشد که خوشبختی خود را بدست خوب نابود می کنید !

  تعبیر گاز گرفتن مورچه این است که برای شما ناراحتی هایی بوجود خواهد آمد.

  تعبیر خواب دزد,تعبیر خواب دزدیدن ماشین,تعبیر خواب دزدیده شدن مال

  تعبیر خواب مورچه برایت
  اگر خواب ببینید که مورچه‌ای شما را گاز می‌گیرد، نشانه‌ی آن است که باید تلاش بیشتری در انجام کارهای خود داشته باشید. کشتن مورچه در خواب، نشانه‌ی بدشانسی است.

  تعبیر خواب خواستگار,تعبیر خواب خواستگار امدن,خواستگاری در خواب ,تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج,تعبیر خواب خواستگاری رفتن مرد

  تعبیر خواب مورچه آنلی بیتون

  دیدن مورچه در خواب، نشانه آن است که باید در طی روز بعد، به انتظار آزار و اذیت‌های جزئی باشد. مثل هجوم اضطراب‌های کوچک و ناخوشنودی درباره زندگی

  تعبیر خواب موش

  تعبیر خواب tabire khab

  تعبیر خواب مورچه سیاه و زرد بزرگ و کوچک یا دیدن خواب کشتن مورچه زیاد در خانه

  برچسب ها:تعبیر خواب مورچه ابن سیرین,تعبیر خواب مورچه امام صادق,تعبیر خواب کشتن مورچه,تعبیر خواب مورچه حضرت یوسف,تعبیر خواب مورچه زیاد در خانه,تعبیر خواب مورچه از نظر امام صادق,تعبیر خواب مورچه زرد,تعبیر خواب کشتن مورچه سیاه بزرگ,تعبیر خواب مورچه سیاه کوچک,تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ,تعبیر خواب مورچه زرد کوچک,تعبیر خواب مورچه زرد بزرگ,تعبیر خواب مورچه سیاه


  votre commentaire
 • تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن,سیاه و سفید زیبا و حمله اسب به انسان در خواب

  تعبیر خواب اسب,تعبیر خواب اسب سیاه,تعبیر خواب اسب قهوه ای,تعبیر خواب اسب سواری,تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن,تعبیر خواب اسب سفید زیبا,تعبیر خواب حمله اسب به انسان

   

  تعبیر خواب اسب,تعبیر خواب اسب سیاه,تعبیر خواب اسب قهوه ای,تعبیر خواب اسب سواری,تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن,تعبیر خواب اسب سفید زیبا,تعبیر خواب حمله اسب به انسان
   
  تعبیر خواب اسب از دیدگاه معبرین غربی و تعبیر کنندگان معاصر بدین صورت است که آن را نشانه عزت و مقام دانسته‌اند البته کیفیت خواب در تعبیر آن بسیار تاثیر گذار است.
   
  تعبیر خواب اسب,تعبیر خواب اسب سیاه,تعبیر خواب اسب قهوه ای,تعبیر خواب اسب سواری,تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن,تعبیر خواب اسب سفید زیبا,تعبیر خواب حمله اسب به انسان
   

  تعبیر خواب اسب

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
  • دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است.
  • نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن. نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد.
  • معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده‌اند یا کسانی که از شما حرف شنوی دارند و یا فرمان می‌برند.
  • در میان رنگ‌های اسب که می‌شناسیم، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد.
  • تعبیر خواب اسب قرمز یا اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است. اسب سفید شرف و عظمت است.
  • اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می‌گیرد.
  • سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می‌دهد که از بیماری شفا می‌یابید. در صورتی که بیمار باشید. نوشته‌اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می‌شود.
  • اجتماع اسبان نشان نزول باران است.
  لیلا برایت می‌گوید: دیدن اسب در اصطبل، نشانه‌ی سعادت و خوشبختی است. اگر در خواب سوار بر اسبی آرام باشید، نشانگر آن است که راه پیشرفت و ترقی را آرام آرام طی می‌کنید. اگر دیدید که سوار بر اسبی سرکش شده‌اید، بدین معنا است که به هدف خود نمی‌رسید. اگر در خواب خود را مشغول رم کردن اسب ببینید، نشانه‌ی آن است که از لحاظ مادی و معنوی در خطر هستید.
   
  تعبیر خواب دزد,تعبیر خواب دزدیدن ماشین,تعبیر خواب دزدیده شدن مال
   

  تعبیر خواب اسب بارکش

  فروید گوید:
  • اگر در خواب اسب بارکش بیند، بختش را دیده است که هرچه رام‌تر باشد کامرواتر است
  • اگر بیند یک اسب بارکش وارد خانه ای شد، مردی غریب به آن خانه خواهد آمد
  • اگر بیند بر اسبی دم دراز سوار است، به اندازه دازی آن طرفدار پیدا کند و اگر دم اسب کوتاه باشد طرفدارانش را از دست خواهد داد

  تعبیر خواب عروسی,تعبیر خواب عروسی دیگران,تعبیر خواب عروسی خودم, عروسی در خواب دیدن

   

  تعبیر خواب اسب‌ های رنگی

  تعبیر خواب اسب سیاه چیست

  لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • سفید: لذت
  • سیاه: مشکلات
  • سیاه و سفید: یک کار پر خطر
  آنلی بیتون می‌گوید:
  • اگر در خواب اسب سفیدی را تماشا کنید یا سوار آن شوید، علامت آن است که با زنان و مردان خوش بر خورد معاشرت خواهید داشت. اما اگر اسب سفید کثیف و لاغر باشد، نشانه آن است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده می‌کند. اما اگر اسب سیاه باشد، نشانه آن است که بخت یار شما خواهد بود اما با این همه، متوسل به فریت و نیرنگ می‌شوید و دست به کاری خطا می‌زنید.
  • اگر زنی خواب ببیند بر اسبی سفید سوار شده است، نشانه آن است که شوهرش نسبت به او بی وفا خواهد بود.
  • دیدن اسب‌هایی با رنگ تیره در خواب، علامت آن است که برخی از لذت‌های زود گذر را تحربه خواهید کرد.
  • دیدن اسب‌های خال دار در خواب، علامت آن است که دست به هر کاری که بزنید، سودآور خواهد بود.
  • اگر خواب ببینید با اسبی از نژاد اصیل و رنگ کهر سواری می‌کنید، نشانه آن است که به ثروتی دست می‌یابید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که او خود را تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات می‌کند.

  تعبیر خواب مو,تعبیر خواب کوتاه کردن مو با فیچی,تعبیر خواب کوتاه کردن مو

   

  تعبیر خواب اسب سواری

  آنلی بیتون:
  • اگر خواب ببینید سوار بر اسب از رودخانه ای می‌گذرید، علامت آن است که به زودی در زندگی اقبال به شما روی می‌آورد. اما اگر آب رودخانه متلاطم و ناآرام باشد، نشانه آن است که خوشی‌ها به نومیدی مبدل می‌گردند.
  • اگر خواب ببینید بر پشت اسبی سوار شده‌اید و از رودخانه ای زلال و زیبا می‌گذرید، نشانه آن است که آرزوهای شما به سرعت برآورده می‌شود. اگر مردی تاجر، چنین خوابی ببیند، علامت آن است که به ثروتی فراوان دست خواهد یافت.
  • اگر خواب ببینید سوار بر اسبی هستید که یورتمه می‌رود، نشانه آن است که آرزوهای شما به سختی برآورده می‌شود. اگر خواب ببینید از روی اسبی که یورتمه می‌رود به زمین می افتید، علامت آن است که در کار خود رقیب مقتدری خواهید داشت که اجازه نمی‌دهد به پیروزی کامل دست یابید.
  • اگر خواب ببینید سوار بر اسب از تپه ای بالا می‌روید و ناگهان اسب سرازیر می‌شود و شما بر نوک تپه تتها می‌مانید، نشانه آن است که بر علیه کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می‌کنید و سر انجام پیروز می‌شوید. اما اگر با اسب به نوک تپه برسید، علامت آن است که اتفاقی به مقامی والا دست می‌یابید.
  • اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سیاهی است، نشانه آن است که آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی بر آورده می‌شود.
  • اگر خواب ببینید سوار بر اسبی از تپه ای پایین می‌آیید، علامت آن است که اتفافاتی شما را نومید می‌سازد.
  • اگر دختری خواب ببیند دوستی پشت سر او سواری می‌کند، علامت آن است که مورد توجه مردی بلندمرتبه قرار خواهد گرفت. اما اگر در خواب بترسید، نشانه آن است که شاید حسادت دیگران را نسبت به خود برانگیزید.
  • اگر دختری خواب ببیند سوار بر اسب سفید از تپه‌ها بالا و پایین می‌رود و فردی با اسب سیاه او را تعقیب می‌کند، نشانه آن است که مدتی میان اندوه و شادی در نوسان خواهد بود. و در این مدت دشمنی مدام می‌کوشد، او را مغلوب سازد.
  • اگر خواب ببینید اسبی با اندام انسان روی تخت خوابی فرود می‌آید، و هر چه به شما نزدیک‌تر می‌شود اندام او به مردی شباهت می‌یابد و چیزی به سوی شما می‌اندازد که اول شبیه لاستیکی است و بعد مانند زنبور بزرگی، علامت آن است که آرزوها و امیدها از دست رفته دیگر بار به دست نمی‌آید.

  .تعبیر خواب مار,دیدن مار در خواب,تعبیر خواب مار سیاه,تعبیر خواب نیش زدن مار

  تعبیر خواب اسب مرده

  آنلی بیتون گوید:
  • دیدن اسب زخمی در خواب، نشانه آن است که دوستان به دردسر خواهند افتاد.
  • دیدن اسب مرده در خواب، علامت هجوم نومیدی‌هاست.
   
  لوک اویتنهاو می‌گوید:
  • اسب مرده: کار زیاد
  • اسب لاغر: مانع
  • بالا رفتن بروی یک اسب: عزاداری

  تعبیر خواب حمله سگ به انسان,تعبیر خواب گاز گرفتن سگ,تعبیر خواب سگ قهوه ای,تعبیر خواب کشتن سگ,تعبیر خواب توله سگ,تعبیر خواب سگ گاز بگیرد,تعبیر خواب سگ مرده,تعبیر خواب سگ زرد,دیدن سگ در خواب,تعبیر خواب سگ,تعبیر خواب سگ سیاه,تعبیر خواب سگ مرده,تعبیر خواب سگ سفید,تعبیر خواب سگ زرد,تعبیر خواب گاز گرفتن سگ,تعبیر خواب سگ قهوه ای,تعبیر خواب توله سگ,تعبیر خواب کشتن سگ,تعبیر خواب غذا دادن به سگ,تعبیر خواب سگ مرده,تعبیر خواب سگ زرد,تعبیر خواب سگ گاز بگیرد

   

  تعبیر خواب اسب سرکش

  لوک اویتنهاو می‌گوید: اسب سرکش: مرگ
   
  آنلی بیتون:
  • اگر در خواب اسب تندرویی ببینید یا بر آن سوار شوید، علامت آن است که زندگی ای راحت و آسوده خواهید داشت.
  • سوار شدن بر اسبی سرکش در خواب، علامت آن است که در اثر حماقت زیر دستان یا دوستی از منافع شما سوء استفاده می‌کند.
  • اگر خواب ببینید اسبی با اسب‌های دیگر در حال فرار است، نشانه آن است که خبر بیماری دوستی به گوش شما خواهد رسید.
  • اگر در خواب اسبی از نژاد اصیل ببینید، نشانه آن است که در سایه زندگی بسیار آسوده دست به اعمالی غیر اخلاقی خواهید زد.

  تعبیر خواب نوزاد پسر,تعبیر خواب زایمان,تعبیر خواب نوزاد,تعبیر خواب بچه دار شدن,تعبیر خواب بارداری,تعبیر خواب حامله بودن,تعبیر خواب حاملگی

   

  تعبیر خواب اسب از نگاه کتاب سرزمین رویاها

  درکتاب سرزمین رویاها آمده است:
  • خواب یک اسب: یک ازدواج پر پول
  • شما از روی اسب به زمین می افتید: در کارهایتان بسیار محتاط باشید.
  • شخصی با اسب به ملاقاتتان می‌آید: خبرهای خوش
  • اسبی را نعل می‌کنید: منفعت مالی
  • اسب خودتان را نعل می‌کنید: پول بدست میاورید
  • یک اسب رم می‌کند: مصیبت و بدشانسی
  • یک مادیان: علامت یک زن زیبا چهره در زندگی بیننده خواب
  • یک اسب که به درشتکه بسته شده است:
  • امیدوار باشید که با انجام کارهایی که در مد نظر دارید می‌توانید موفقیت بدست آورید.
  • اسب وحشی: بخوبی خواهید توانست از خود در کارها و معاملات مهارت نشان دهید.
  • اسب‌های سفید: شادی
  • اسب‌های سیاه: عذاب
  • اسب‌های آتش: خوشبختی بزرگ
  • اسب‌های تزئین شده: ارزوهایتان برآورده خواهد شد.
  • اسب‌های خاکستری: در تمام طور عمرتان کمبود مالی نخواهید داشت اسب‌هایی به رنگ‌های دیگر: کارهای شما بطور فوق العاده ای پیش می‌روند.
  • یک زن سوار بر اسب: دوباره با دوستانتان آشتی خواهید کرد.
  • یک مرد سوار بر اسب: پول فراوان
  • اسب مسابقه: با دوستانتان مشاجره و نزاع خواهید داشت.
  • یک اسب نازا: خوشبختی
  • یک اسب سواره نظام
  • یک اسب با دم کوتاه: دوستانتان در موقع بی پولی شما را ترک می‌کنند
  • یک اسب با دم بلند: دوستانتان کمک می‌کنند تا به هدفتان برسید.
  • یک اسب مرده: برای شما پول خوبی فراهم می‌شود.
  • اسب زخمی: نتایج بدی از کارهایتان خواهید گرفت
  • شما یک اسب را در مسابقه به نمایش می‌گذارید: شانس خیلی بزرگ
  • شما سوار یک اسب آرام هستید: شانس در عشق و پول
  • سوار اسبی می‌شوید که متعلق به شمانیست: منفعت بزرگ
  • یک اسب گم می‌کنید: دوستانتان را از دست می‌دهید.
  • شما سوار یک اسب خطرناک می‌شوید: شما به سختی کار خواهید کرد و پول فراوانی بدست میاورید.
  • اسبی را برای رام کردن می‌زنید: احترام و امتیاز
  • دوستانتان سوار بر اسب‌اند: دوستانتان به شما حسادت و خیانت خواهند کرد.
  • یک اسب در آب جویبار: فقر و فلاکت

  تعبیر خواب اسب
  اگر شما هم خواب اسب را دیده اید و می خواهید تعبیر خواب اسب را بدانید به شما پیشنهاد می دهیم این مطلب را با دقت بخوانید.در این مطلب سعی شده است که کامل ترین مرجع برای تعبیرخواب اسب را در اختیارتان قرار دهیم

  تعبیر خواب اسب از دید حضرت امام جعفر صادق ع
  دیدن اسب در خواب بر 5 حالت تعبیر می شود

  عزت و احترام , مقام و مرتبت , فرمانروایی , بزرگی و عظمت , خیر و برکت

  اگر ببیند حیوانی سوار بر اسب اوست دلیل بر خیانت زنش به اوست

  تعبیر خواب شکستن دندان,تعبیر خواب دندان افتادن,تعبیر خواب دندان,تعبیر خواب افتادن دندان

  تعبیر خواب اسب سفید
  تعبیر خواب اسب از دید حضرت دانیال ع
  تعبیر خواب دیدن اسب عربی ، بزرگی و عزت و جلال است

  تعبیر خواب سوار اسب عربی بودن در حالتیکه اسب رام است این است که به اندازه قیمت آن اسب بزرگی و عزت میابد

  تعبیر خواب هدیه گرفتن اسب عربی شرف و بزرگی است ولی کمتر از حالت قبل.اگر آن اسب چیزی کم داشته باشد تعبیرش این است که مقام او هم کم و کسرهایی خواهد داشت

  تعبیر خواب اسبی که دمی بزرگ دارد این است که خادمان و چاکران زیادی خواهد داشت و تعبیر خواب اسب دم بریده این است که او را خادمی نخواهد بود

  تعبیر خواب اسبی که ناقص است این است و عزت و شرافت شما هم کمبود دارد

  تعبیر خواب جنگیدن با اسب در صورتیکه که اسب پیروز باشد و فرمانبردار نباشد ، گناه و مصیبت است

  تعبیر خواب مرده,تعبیر خواب مردن,تعبیر خواب بوسیدن مرده

  تعبیر خواب اسب قهوه ای
  تعبیر خواب اسب از دید محمد بن سیرین
  تعبیر خواب سوار بودن بر اسب برهنه این است که مصیبت و معصیت و گناه او بیشتر بود

  تعبیر خواب سوار بر اسب پرنده یا بالدار این است که او شرف و بزرگی میابد در دنیا و آخرت

  تعبیر خواب اسب از دید ابراهیم کرمانی
  تعبیر خواب نشستن بر اسب ابلق این است که کاری می کند که به او گواهی می دهند

  تعبیر خواب سوار بر اسب سیاه بودن این است که کاری می کند که برای او مال و منفعت فراوان دارد

  تعبیر خواب سوار بر اسب قرمز بودن ، این است که بر صلاح دین و حرمت او از پادشاه عمل می کند

  تعبیر خواب سوار بر اسب زرد و سمند بودن بیماری کوچکی است

  تعبیر خواب سوار بر اسب جرمه بودن این است که خیر و صلاح در کارش می آید

  تعبیر خواب سوار بر اسب سلیس بودن این است که زن می خواهد

  تعبیر خواب فرود آمدن از اسب این است که از شرف و بزرگی میفتد

  تعبیر خواب افتادن از اسب برهنه توبه کردن و گناه نکردن است

  تعبیر خواب اسب سیاه
  تعبیر خواب سوار بر اسب بودن همراه با سلاح کامل شرف و بزرگی است به شرطی کسی مانع او نشود و دشمن بر او پیروز نشود

  تعبیر خواب تاختن اسب برای جنگ کردن این است که گناهی مرتکب شود یا ترس و توهمی به او برسد

  تعبیر خواب سوار بر اسب بودن و به مسجد رفتن این است که خیری در کار نیست مگر اینکه اسب او را از آنجا خارج کند

  تعبیر خواب صحبت کردن با اسب این است که کار خاصی می کند و مردم از کار او شگفت زده می شوند

  تعبیر خواب دیدن اسب غریبه در خانه و کوچه خود این است که مردی بزرگ و شریف به سرای او می آید

  تعبیر خواب دیدن اسبی که از کوچه بیرون رود این است که مرد بزرگی از کوچه او برود یا بمیرد

  تعبیر خواب بوسیدن,تعبیر خواب بوسه دادن

  تعبیر خواب اسب سواری
  تعبیر خواب اسب از دید جابر مغربی
  تعبیر خواب گرفتن اسب ماده این است که زن می خواهد و برایش مبارک است

  تعبیر خواب هدیه گرفتن اسب از شخص بد و سوار شدن بر ان این است که زن می خواهد و برایش مبارک است

  اگر آن اسب سیاه باشد تعبیر خواب این است که زن شریف و نامدار نیست

  اگر آن اسب ابلق باشد تعبیر خواب این است که پدر و مادر آن زن از یک نسل نیستند

  اگر آن اسب مادیان جرمه باشد، تعبیر خواب این است که آن زن خوبروی و زیبا است

  اگر آن اسب مادیان اسب باشد تعبیر خواب این است که آن زن پرهیزکار و دین دار است

  اگر آن اسب مادیان اشقر باشد تعبیر خواب این است که آن زن نزد خدا عزیز است

  اگر آن اسب مادیان همراه با کره باشد تعبیر خواب این است که آن زن فرزند دارد

  اگر کره ان اسب نر باشد فرزندش پسر و اگر کره ماده باشد فرزندش دختر است

  تعبیر خواب اسب مرده
  تعبیر خواب خوردن گوشت اسب این است که پادشاه او را بخواهد و به خود نزدیک کند

  تعبیر خواب پشت سر کسی سوار بر اسب بودن این است که آن کس که جلو نشسته فرمانبردار عقبی می شود

  تعبیر خواب دیدن اسبان زیاد اطراف خانه و کوچه این است که باران فراوان می بارد و یا سیلاب بوجود می آید

  اگر بیند اسبان بسیار پیرامون سرا یا کوچه او بودند، دلیل که در آن موضع باران بارد، یاسیلاب روان شود

  تعبیر خواب موش از نظر امام صادق,تعبیر خواب موش امام صادق,تعبیر خواب ترسیدن از موش,تعبیر خواب موش سیاه,تعبیر خواب موش خاکستری,تعبیر خواب موش مرده,تعبیر خواب گاز گرفتن موش

  تعبیر خواب اسب آبی
  تعبیر خواب اسب از دید اسماعیل بن اشعث
  تعبیر خواب سوار بر اسب سرحال بودن این است که زنی توانگر خواهد داشت

  تعبیر خواب سوار بر اسب ضعیف بودن زنی است ناتوان

  تعبیر خواب دیدن اسب گوش بریده این است که پیغام بزرگان از او بریده شود

  تعبیر خواب خریدن اسب بدون دم و سوار بر اسب شدن این است زنی بدون اصل و نسب را بخواهد

  تعبیر خواب با اسب به هوا رفتن و پایین آمدن این است که به دست پادشاه هلاک می شود

  تعبیر خواب دزدیده شدن اسب این است که ترس این است که همسرش هلاک شود

  تعبیر خواب گم شدن اسب این است که زنش را طلاق دهد

  تعبیر خواب فروختن اسب این است که جاه و مقامش را از دست می دهد و یا زنش از او جدا می شود

  تعبیر خواب اسب دریایی
  تعبیر خواب اسب از دیدگاه جاحظ
  تعبیر دیدن اسب در خواب هوای نفس است و اگر اسب خود را سرکش ببیند نشان از هوای نفس سرکش اوست و اکر مطیع باشد هوای نفس مطیع را دلالت می کند

  تعبیر خواب اسب از دید خالد اصفهانی
  تعبیر دیدن اسب پالانی در خواب ،بخت مرد است هر چند پالانی فرمانبردار باشد، بخت او مطیع تر و فرمانبردارتر بود.

  تعبیر خواب خواستگار,تعبیر خواب خواستگار امدن,خواستگاری در خواب ,تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج,تعبیر خواب خواستگاری رفتن مرد

  تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن
  تعبیر خواب اسب از دید فروید
  تعبیر خواب دیدن اسب بارکش در خواب ، بخت است که هر چه رامتر باشد کامرواتر می شود

  تعبیر خواب دیدن اسب بارکش وارد خانه شود این است که مرد غریبه ای به خانه اش می آید

  تعبیر خواب سوار بودن بر اسب دم دراز این است که به اندازه دم اسب طرفدار پیدا می کند و اگر اسب دم کوتاه باشد طرافدارانش را از دست می دهد.

  تعبیر خواب اسب از دید لوک اویتنهاو
  تعبیر خواب اسب سفید این است که از زندگی لذت خواهید برد

  تعبیر خواب اسب سیاه این است که مشکلات در راهند

  تعبیر خواب اسبی که بر دو پای خود به هوا بر میخیزد این است که افتخار بزرگ نصیب شما می شود

  تعبیر خواب اسب سواری این است که آرزوهایتان برآورده می شوند

  تعبیر خواب افتادن از اسب این است که ناراحتی زیاد در راه است

  تعبیر خواب اسب سرکش این است که مرگ عزیزی نزدیک است

  تعبیر خواب دارای یک اسب بودن این است که کامیاب می شوید

  تعبیر خواب اسب سفید بالدار
  تعبیر خواب نعل کردن اسب این است که یک مقام ، یک موقعیت شغلی مهم به دست می آورید

  تعبیر خواب اسب مرده این است که کار زیادی سر شما میریزد

  تعبیر خواب اسب لاغر این است که مانعی در انجام کارهایتان وجود دارد

  تعبیر خواب اسب سیاه و سفید این است که یک کار پر خطر انجام می دهید

  تعبیر خواب بالا رفتن بروی یک اسب این است که عزاداری می کنید

  تعبیر خواب طلا,تعبیر خواب النگو طلا,دیدن گوشواره دستنبند گردنبند طلا در خواب

  تعبیر خواب اسب سفید شاخدار
  تعبیر خواب اسب از دید منوچهر مطیعی
  دیدن اسب در خواب بسیار خوب و نیکو است

  تعبیر دیدن اسب عربی در خواب نشانه عزت و مقام است.اگر اسب رام باشد به راحتی کامروا می شود و اگر اسب نا آرام باشد با سختی کامروا می شود

  تعبیر خواب نشستن بر اسب سفید پادشاهی اشت

  تعبیر خواب دم اسب خدمتکار است که هر چقدر بلندتر باشد خدمتکاران بیشترند

  تعبیر خواب دیدن اسب با رنگ غیر معمول توفیق کاذب است

  تعبیر خواب دیدن اسب سفید شرف و عظمت است

  تعبیر خواب اسب سیاه کار پرخطر است

  تعبیر خواب سوار شدن بر اسب خوب است ولی پیاده شدن از اسب خوب نیست

  تعبیر خواب اسب سفید تک شاخ
  تعبیر خواب اسب از دید حضرت یوسف ع
  تعبیر خواب دیدن اسب در خواب این است که کاری خوب و با عظمت خواهد داشت

  تعبیر خواب سوار شدن بر  اسب زین دار این است که زن توانگر بخواهد که به مرادش میرسد، اسب برهنه هم خوب است

  تعبیر خواب ماهی,تعبیر خواب ماهی قرمز,تعبیر خواب ماهی سیاه,تعبیر خواب ماهی بزرگ,تعبیر خواب ماهی کوچک,تعبیر خواب ماهی پخته,تعبیر خواب ماهی خوردن,تعبیر خواب ماهی مرده,ماهی در خواب دیدن

  تعبیر خواب اسب از دید آنلی بیتون / تعبیر خواب اسب سوار شدن
  تعبیر خواب تماشا یا سوار شدن بر اسب سفید این است که با افراد خوش برخورد معاشرت می کنید

  تعبیر خواب دیدن اسب سفید کثیف و لاغر این است که دوست یا زنی حسود از اعتماد شما سوء استفاده میکند اما اگر اسب سیاه باشد تعبیرش این است که بخت با شما یار است اما دست به فریب و نیرنگ میزنید

  تعبیر خواب اسب سفید مرده
  تعبیر خواب زنی که بر اسب سفید سوار است این است که همسرش به او خیانت می کند

  تعبیر خواب دیدن اسبهایی با رنگ تیره این است که لذت های زودگذر را تجربه می کنید

  تعبیر خواب سواری گرفتن از اسب اصیل و رنگ کهر ثروت است اما اگر زنی این خواب را ببیند تعبیرش این است که خود را تسلیم پیشرفتهای زود گذر و مادیات می کند .

  تعبیر خواب سواری گرفتن از اسب تندرو،زندگی راحت است

  تعبیر خواب سوار شدن بر اسب سرکش این است که دوستی یا زیردستی از شما سو استفاده می کند

  تعبیر دیدن اسبی در حال فرار شنیدن خبر بیماری دوست است

  تعبیر دیدن اسبی با نژاد اصیل این است که زندگی آسوده ای دارید ولی به اعمال غیر اخلاقی دست میزنید

  تعبیر خواب دیدن کره مادیان تفاهم و دوستی است

  تعبیر خواب با اسب از رودخانه رد شدن این است که خوشبختی به شما روی می آورد اما اگر آب رودخانه آرام نباشد خوشیها به نا امیدی تبدیل می شوند

  تعبیر خواب گذشتن از رودخانه زلال و زیبا با اسب این است که آرزوهای شما سریع به واقعیت می پیوندند

  تعبیر خواب دیدن اسب زخمی در خواب این است که دوستان به دردسر می افتند

  تعبیر خواب اسب مرده ناامیدی است

  تعبیر خواب اسب سفید و سیاه
  تعبیر خواب اسبی که به شما لگد میزند این است که در خواسگاری جواب رد می گیرید و به علت بیماری زندگی وبی نخواهید داشت

  تعبیر خواب گرفتن دهنه اسب این است که در کارها موفق میشوید

  تعبیر خواب دیدن اسب های خال دار این است که دست به هرکاری بزنید برکت برایتان خواهد داشت

  تعبیر خواب دیدن نعل اسب این است که موفق میشوید.اگر دختری این خواب را ببیند همسری با وفا خواهد داشت

  تعبیر خواب دیدن اسب مسابقه این است که خوشگذرانی می کنید

  تعبیر خواب شرکت در مسابقه با اسب سعادتمندی است

  تعبیر خواب کشیدن اسب این است که با خودخواهی خو دوستان را میرانید

  تعبیر خواب سوار شدن بر اسب بی زین این است که پس از تحمل سختی ها به آرامش فراوان میرسید.اگر زن باشد تعبیرش این است که دیگران به او کمک می کنند تا زندگی راحتی داشته باشد

  تعبیر خواب مورچه,تعبیر خواب مورچه ابن سیرین,تعبیر خواب مورچه امام صادق,تعبیر خواب کشتن مورچه,تعبیر خواب مورچه حضرت یوسف,تعبیر خواب مورچه زیاد در خانه,تعبیر خواب مورچه از نظر امام صادق,تعبیر خواب مورچه زرد,تعبیر خواب کشتن مورچه سیاه بزرگ,تعبیر خواب مورچه سیاه کوچک,تعبیر خواب مورچه سیاه بزرگ,تعبیر خواب مورچه زرد کوچک,تعبیر خواب مورچه زرد بزرگ,تعبیر خواب مورچه سیاه

  تعبیر خواب اسب سفید زیبا
  تعبیر خواب آرایش کردن دم یا یال اسب این است که کار اصلی را برای لذت های زودگذر کنار میگذارید

  تعبیر خواب سوار بر اسب از تپه ای بالا می روید و ناگهان اسب سرازیر می شود و شما بر نوک تپه تتها می مانید ، نشانه آن است که بر علیه کینه و نیرنگ دشمنان مبارزه می کنید و سر انجام پیروز می شوید . اما اگر با اسب به نوک تپه برسید ، علامت آن است که اتفاقی به مقامی والا دست می یابید .

  تعبیر خواب دختری که سوار بر اسب سیاه است این است که آرزوهای او برآورده میشوند زمانی که او انتظار ندارد

  تعبیر خواب تماشای اسب تازه وارد این است که ناراحتی به شکل عجیبی محو می شود و آسایش شما را فرا میگیرد

  تعبیر خواب نعل کردن اسب با نعل کوچک برای اسب این است که در شراکت متهم میشوید

  تعبیر خواب اسب سفید وحشی
  تعبیر خواب اسب از دید لیلا برایت
  تعبیر خواب اسب در اصطبل سعادت و خوشبختی است

  تعبیر خواب سوار بر اسبی آرام بودن پیشرفت مرحله به مرحله است

  تعبیر خواب سوار بر اسب سرکش بودن این است که به اهداف خود نمیرسید

  تعبیر خواب رام کردن اسب این است که از لحاظ مادی و معنوی در خطرید

  تعبیر خواب اسب سفید چیست
  تعبیر خواب اسب از دید کتاب سرزمین رویاها
  تعبیر خواب یک اسب این است که یک ازدواج پر پول در راه است

  تعبیر خواب افتادن از روی اسب این است که در کارهایتان بسیار محتاط باشید.

  تعبیر خواب شخصی با اسب به ملاقاتتان می آید این است که خبرهای خوش در راهند

  تعبیر خواب اسبی را نعل می کنید این است که منفعت مالی بدست می آورید

  تعبیر خواب اسب خودتان را نعل می کنید این است که پول بدست میاورید

  تعبیر خواب رم کردن اسب این است که مصیبت و بدشانسی خواهید داشت

  تعبیر خواب یک مادیان این است که علامت یک زن زیبا چهره در زندگی بیننده خواب خواهد آمد

  تعبیر خواب یک اسب که به درشتکه بسته شده است این است که امیدوار باشید که با انجام کارهایی که در مد نظر دارید میتوانید موفقیت بدست آورید .

  تعبیر خواب  اسب وحشی این است که بخوبی خواهید توانست از خود در کارها و معاملات مهارت نشان دهید .

  تعبیر خواب اسب سفید و قهوه ای
  تعبیر خواب اسبهای سفید این است که شادی میکنید

  تعبیر خواب اسبهای سیاه این است که عذاب در راه است

  تعبیر خواب  اسبهای آتش این است که خوشبختی بزرگ به شما رو می کند

  تعبیر خواب اسبهای تزئین شده این است که آرزوهایتان برآورده خواهد شد.

  تعبیر خواب اسبهای خاکستری این است که در تمام طور عمرتان کمبود مالی نخواهید داشت

  تعبیر خواب اسبهایی به رنگهای دیگر این است که کارهای شما بطور فوق العاده ای پیش می روند .

  تعبیر خواب یک زن سوار بر اسب این است که دوباره با دوستانتان آشتی خواهید کرد.

  تعبیر خواب یک مرد سوار بر اسب این است که پول فراوان بدست می آئوری

  تعبیر خواب اسب مسابقه این است که با دوستانتان مشاجره و نزاع خواهید داشت .

  تعبیر خواب یک اسب نازا این است که خوشبختی نزدیک است

  تعبیر خواب یک اسب با دم کوتاه این است که دوستانتان در موقع بی پولی شما را ترک میکنند

  تعبیر خواب یک اسب با دم بلند این است که دوستانتان کمک می کنند تا به هدفتان برسید .

  تعبیر خواب اسب قهوه ای تیره
  تعبیر خواب یک اسب مرده این است که برای شما پول خوبی فراهم میشود.

  تعبیر خواب اسب زخمی این است که نتایج بدی از کارهایتان خواهید گرفت

  تعبیر خواب شما یک اسب را در مسابقه به نمایش میگذارید این است که شانس خیلی بزرگ به شما رو می کند

  تعبیر خواب شما سوار یک اسب آرام هستید این است که شانس در عشق و پول به شما رو می کند

  تعبیر خواب سوار اسبی می شوید که متعلق به شما نیست این است که منفعت بزرگی کسب می کنید

  تعبیر خواب گم کردن اسب این است که دوستانتان را از دست میدهید .

  تعبیر خواب سوار شدن ب اسب خطرناک این است که شما به سختی کار خواهید کرد و پول فراوانی بدست میاورید .

  تعبیر خواب اسبی را برای رام کردن میزنید این است که احترام و امتیاز به دست ممی آورید

  تعبیر خواب دوستانتان سوار بر اسبند این است که دوستانتان به شما حسادت و خیانت خواهند کرد .

  تعبیر خواب یک اسب در آب جویبار این است که فقر و فلاکتدر راه است

  نکاتی در مورد زندگی اسب ها

  اسب ها هر طرفی را نگاه کنند گوششان نیز به همان طرف می چرخد

  اسب ها نمی توانند از طریق دهان نفس بکشند

  یک سمت اسب کوتاهتر از سمت دیگر است

  اسب ها در حین خوابیدن انرژی بیشتری مصرف می کنند

  چین بیشترین اسب جهان را دارد

  تعبیر خواب اسب | اسب در خواب دیدن

  تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن,سیاه و سفید زیبا و حمله اسب به انسان در خواب

  منبع:تعبیر خواب tabire khab تعبیر خواب ابن سیرین

  برچسب ها:تعبیر خواب اسب,تعبیر خواب اسب سیاه,تعبیر خواب اسب قهوه ای,تعبیر خواب اسب سواری,تعبیر خواب اسب قهوه ای روشن,تعبیر خواب اسب سفید زیبا,تعبیر خواب حمله اسب به انسان


  votre commentaire


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique